Home » Limba Sarda » Truddaju Bainzu » Su retrattu de babbu

Immagini del paese

Scorcio 5.JPG

Statistiche

Tot. visite contenuti : 11343336

Notizie del giorno

 
Su retrattu de babbu PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 4
ScarsoOttimo 
Venerdì 26 Agosto 2016 00:00

di Bainzu Truddaju


A babbu l’hapo appenas connoschidu

cando fit pro raggiungher gosu e pasu:

issu fit altu, istrizile, romasu,

oji celeste, cuccuru ispilidu.

 

In su fronte e in manos incrispidu,

bucca minore e minore su nasu;

de salude, s’iscuru, troppu arrasu

forsis fit da-e sa naschida ‘estidu.


Annos contadu nd’hat barantasette,

bestiat in berritta, in cappottinu,

cun s’arva pinta de canu e de ruju.


Fit calmu, fit onestu, fit poete,

andaiat a bacchiddu ca, mischinu!,

hat hapidu unu colpu a su ‘enuju.


1951

Cfr. BAINZU TRUDDAJU, Rosas e ispinas de Baldedu, Ivo Melis editore, Cagliari 1992, pag. 176.
Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Agosto 2016 14:07
 

Aggiungi un commento

Il tuo nome:
Indirizzo email:
Titolo:
Commento (è consentito l'uso di codice HTML):