Home » Commenti agli articoli » Lista » Tiu Giuanne Seu in Sant'Anna Arresi

Immagini del paese

Ch8.JPG

Statistiche

Tot. visite contenuti : 10812169

Notizie del giorno

 
Tiu Giuanne Seu in Sant'Anna Arresi
Scritto da Tore Patatu   
Sabato 07 Settembre 2013 11:08

Una die tiu Giuanne Seu est andadu a cantare a Sant’Anna Arresi, acurtzu a Sant'Antiogu e a Giba, de fronte a s'Africa e, de comente est arrividu, in trenu o in pulma, si l’est presentada custa bidda campidanesa a infora de su tempus. Unu caldu ch’ispistiddaiat sa roca, chi non b’aiat pòtidu arresetare mancu sa colora. Sunt bènnidos sos oberajos a lu leare e, mirèndelis s'aerzu, in caminu mantessi at pessadu custa otava:

Sant’Anna Arresi est trista una dimora

E paret chi passadu ch’est su fogu;

abitada dae zente patidora,

cari minuda e de colore grogu.

Chie s’inferru non l’at bidu ancora

Lu podet agatare in custu logu;

at a esser malu su chi at fatu Deus,

ma custu paret milli boltas peus.